Wij ondernemen met oog voor mens en milieu


De bescherming van de rechten van onze werknemers staat bij ons voorop. Als partner van het BSCI (Business Social Compliance Initiative) volgen we de BSCI Gedragscode die is gebasseerd op internationale arbeidsnormen zoals opgesteld door de Internationale Werknemersorganisatie (IAO), de Verenigde Naties (UN) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Om te begrijpen waar we voor staan en wat we willen met ons maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, geven we je graag inzicht in ons bedrijf en alle (sub)leveranciers waar wij mee samenwerken. Lees hier alles over in ons Plan van aanpak en Code of Conduct.

De gedragscode van BSCI bevat 11 fundamentele arbeidsrechten die aangesloten bedrijven stap-voor-stap, samen met hun zakelijke partners implementeren.


11 uitgangspunten voor de beste bescherming van arbeidsomstandigheden:

1. Het recht op Vrijheid van Vereniging en Collectieve Arbeidsonderhandeling

Onze onderneming respecteert het recht van werknemers om vakbonden of andere soorten verenigingen te vormen en deel te nemen aan collectieve onderhandelingen.


2. Bilijke Vergoeding

Onze onderneming respecteert het recht van werknemers om een bilijke vergoeding te ontvangen.


3. Gezondheid en Veiligheid op de Werkvloer

Onze onderneming zorgt voor een gezonde en veilig werkomgeving.
We beoordelen risico's en nemen alle nodige maatregelen om dezes te elimineren of te verminderen.


4. Speciale Bescherming van Jonge Werknemers

Onze onderneming biedt bijzondere bescherming aan werknemers die nog niet volwassen zijn.


5. Geen dwangarbeid

Onze onderneming is niet betrokken bij enige vorm van gedwongen arbeid.


6. Maatschappelijk Verantwoord Beleid

Onze onderneming tolereert geen enkele vorm van corruptie, afpersing, verduistering of omkoping.


7. Geen Discriminatie

Onze onderneming biedt gelijke kansen en discrimineert haar werknemers niet.


8. Degelijke Werktijden

Onze onderneming neemt de wet in acht met betrekking tot werkuren.


9. Geen Kinderarbeid

Onze onderneming neemt iemand onder de minimum leeftijd in dienst.


10. Geen Onzeker Werk

Onze onderneming neemt niemand onder de minimum leeftijd in dienst.


11. Milieubescherming

Onze onderneming neemt de nodige maatregelen om aantasting van het milieu te voorkomen.

Certificaten